Notícies

TORNEJOS, CAVALLERS, REIS I CONQUESTES: A 3r D'ESO ESTUDIEM LES CRÒNIQUES MEDIEVALS!

Activitats d'aula

Per treballar les cròniques medievals s’ha proposat als alumnes de 3r d'ESO de realitzar una WebQuest, és a dir, una recerca guiada que utilitza principalment recursos d’Internet. D’aquesta manera, els estudiants han de demostrar les seves habilitats com a cercadors d’informació.

Les WebQuest tenen en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contemplen el treball en equip i la responsabilitat individual i prioritzen la construcció de coneixement a partir de la transformació de la informació en la creació d’un producte final; en aquest cas, una exposició oral que realitzen davant els companys.

Quines són les Grans Cròniques dels segles XIII i XIV i a qui fan referència? Per què sorgeix la necessitat d’aquest gènere? Quins esdeveniments s’expliquen al Llibre dels fets? Quin és l’estil de la Crònica de Ramon Muntaner? Aquestes són algunes de les informacions que ha d'esbrinar per poder elaborar després les preguntes de la Webquest.

Esperem que la investigació els sigui molt profitosa!