Notícies

TALLER DE RAONAMENT I PENSAMENT LÒGIC (ESO)

Activitats d'aula

Aquest segon trimestre els alumnes de secundària fan una optativa que engloba les àrees de Matemàtiques i Tecnologia: Lògica.

Es tracta d’un taller pensat per fomentar l’impuls al raonament i per treballar el pensament lògic, on els estudiants aprenen a compartir els seus raonaments i a explicar-los en veu alta. Els alumnes, treballen en grups cooperatius i han de respondre els reptes que es presenten a cada sessió.

Aquesta setmana els alumnes es reparteixen en 4 grups i cada grup té un repte diferent. Un grup té el repte d’omplir recipients d’aigua sense tenir estris de mesura, un altre grup intenta resoldre el repte de comprovar quants metres cúbics poden encabir-se en una classe i l’últim grup vol comptar quantes persones podrien haver-hi, com a màxim, a la Fira d’Artés.

En la propera sessió farem rodar els reptes pels diferents grups.

Només raonant i treballant en equip aconseguirem solucions!